СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Контакти МБАЛ "Проф. Димитър Ранев"


Регистратура:
ДКЦ Регистратура:
Е-поща:
Е-поща ДКЦ:
УМБАЛ "Проф. Димитър Ранев"
гр. Пещера
Ул.”Нешо Чипев” № 1
УМБАЛ "Проф. Димитър Ранев" Блок 2
гр. Пещера
Ул.”Д-р Петър Цикалов” № 42
Е-поща връзки с обществеността:
Длъжностно лице по защита на данните:

Ивелина Няголова
+359 895 555 502 dlzd@bulpharma.bg