СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

ДКЦ "Хипократ"

ДИАГНОСТИЧНО КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР Хипократ

Разполага със специалисти по следните специалности:
• ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ
• КАРДИОЛОГИЯ
• ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ
• ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА
• ХИРУРГИЯ
• ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ
• ДЕТСКИ БОЛЕСТИ
• НЕРВНИ БОЛЕСТИ
• АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
• ПСИХИАТРИЯ
• ОЧНИ БОЛЕСТИ
• УШНО-НОСНО- ГЪРЛЕНИ БОЛЕСТИ
• КОЖНИ И ВЕНЕРИЧЕСКИ БОЛЕСТИ
• ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
• КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
• МИКРОБИОЛОГИЯ


Извършват се консултация, диагностика и лечение на болни в амбулаторна и домашна обстановка.
Високо специализирани дейности изискващи краткосрочно наблюдение на пациента, като за целта разполагаме с необходимите легла за краткосрочен престой.
Активно наблюдение /диспансеризация/ на болни с хронични заболявания.
Консултативна помощ при наблюдение на бременни и жени по време на майчинство.
Педиатрична консултативна помощ на деца от 0-18 год. възраст.
Осъществява се експертиза на работоспособността от специалистите и от специализираните ЛКК.

СЕКТОРА ПО ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА РАЗПОЛАГА СЪС СЛЕДНАТА АПАРАТУРА:
• Рентгенова уредба за компютър - томографски изследвания;
• Рентгенова уредба за графични и скопични изследвания;
• Рентгенова уредба за мамографски изследвания;
• Апарат за ехографска диагностика.

АПАРАТУРА В КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ:
• Хематологичен анализатор;
• Автоматичен клинико – химичен анализатор;
• Кръвно – газов анализатор;