СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Договори със застрахователни и здравно-осигурителни компании

С П И С Ъ К
НА ФОНДОВЕТЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ, С КОИТО ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

 

МБАЛ ПРОФ. ДИМИТЪР РАНЕВ ООД


1. Фи Хелт Застраховане АД
2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс груп
3. Дженерали застраховане АД
4. ЗОК Надежда
5. ЗД Евроинс АД


ДКЦ ХИПОКРАТ ЕООД


1. Фи Хелт Застраховане АД
2. ЗАД Булстрад Живот Виена Иншурънс груп
3. Дженерали застраховане АД
4. ОЗОФ Доверие АД
5. ЗД Евроинс АД
6. ЗАД България АД