СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Клинични пътеки

016

"Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение"

027

"Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик"

029

"Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация" - Без пациенти под 18 години

033

"Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения " - Без пациенти под 18 години

036

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик" - Без пациенти под 18 години

037

"Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик" - Без пациенти под 18 години

038

"Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация" - Без пациенти под 18 години

039

"Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст"

041.1

"Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 годишна възраст"

042.1

"Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 годишна възраст"

045

"Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система"

048

"Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст" - Без пациенти до 28-мия ден

049

"Бронхиолит при лица в детската възраст" - Без пациенти до 28-мия ден

050.1

"Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза" - Без пациенти под 18 години

052.1

"Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив" - Без пациенти под 18 години

056.1

"Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми"

084.1

"Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит" - Без пациенти под 18 години

098

"Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром" - Без деца до 28-мия ден

099

"Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги"

100

"Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е " - Без пациенти до 28-мия ден и без код на диагноза В15.0

101

"Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D " - Без пациенти до 28-мия ден - Без кодове на диагнози В16.0 и В16.2

104

"Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения"

111

"Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст" - Без пациенти до 28-мия ден

158

"Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани" - Без деца до 9 годишна възраст

159

"Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система "

192

"Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции" - Без пациенти под 18 години

208

"Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми" - за кодове S12.00, S12.10, S12.20, S12.70, S13.4, S13.6, S22.00, S22.10, S23.3, S32.00 и S32.70

210

"Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение" - за кодове: 04.03; 04.07; 04.2; 04.3; 04.43; 04.44; 04.49; 04.5; 04.6; 04.74; 04.75; 04.76 и 05.29

217.1

"Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния крайник" - в условия на спешност за кодове: 78.59; 79.25; 79.29; 79.35;79.36; 79.55; 79.86; 79.87; 81.40; 81.42; 81.43

219

"Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност"

220.1

"Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност" - в условия на спешност за кодове: 77.12; 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3

220.2

"Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност при повече от един пръст (лъч)" - в условия на спешност за кодове: 77.12; 77.13; 77.22; 77.23; 77.32; 77.33; 79.31; 79.51; 79.81; 79.82; 79.83; 80.81; 80.82; 80.83; 81.23; 81.24; 81.25; 81.71; 81.73; 81.74; 81.82; 82.35; 83.63; 83.87; 83.88; 84.04; 84.05; 84.06; 84.07; 84.3

222

"Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник" - без кодове: *86.61; *86.66; *86.93 /за кодове 79.11, 79.12, 79.32 - само в условията на спешност/

254

"Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **"

256

"Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **"

259

"Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система"

260

"Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа "

262

"Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система"

263

"Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система"

265

"Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат"

999

"Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура"