СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Обява за свободни специализантски места, финсирани от държавата

На основание Заповед на Министъра здравеопазването № РД-19-1/09.01.2024 г. и § 27, ал. 5 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“, обявява следните свободни работни места, финансирани от държавата:

 

 • „Лекар специализант по Гастроентерология“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Анестезиология и интензивно лечение“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Ортопедия и травматология“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Нервни болести“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД.

 

 • „Лекар специализант по Клинична лаборатория“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД  

 

 • „Лекар специализант по Образна диагностика“- едно място, към МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД, гр. Пещера по чл.13, ал.1 от Наредба №1 от 2015 за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, с база за обучение УМБАЛ „Пълмед“ ООД   

 

 

Желаещите могат да кандидатстват по обявените позиции до 12.03.2024 г., като подадат заявление в администрацията на МБАЛ „Димитър Ранев“, гр. Пещера, ул. Нешо Чипев № 1 или в отдел СДО на УМБАЛ “ПЪЛМЕД“ ООД, находящо се в гр. Пловдив, ул. Перущица № 1А, ДКЦ ПЪЛМЕД ЕООД, стая 102, в запечатан непрозрачен плик, на който се изписват трите имена на кандидата и желаната специалност, следните документи:

 1. Молба за кандидатстване свободен текст за обявените свободни места в МБАЛ „Димитър Ранев“, като приложат към същата:
 • Копие от документ за самоличност.
 • Автобиография.
 • Копие от дипломата за придобита от кандидата професионална квалификация – магистър по медицина или уверение за успешно положени държавни изпити.
 • Копие от Удостоверение за членство на кандидата в съответната БЛС.
 • Копия от други документи, доказващи професионална квалификация на кандидата, владеенето на чужди езици и др. ако има такива.

 

Кандидатите следва да предоставят телефон за връзка.