СПЕШНА ПОМОЩ 0895 555 451
Online Резултати
Back to top hospitalsofiamed.bg

Болница МБАЛ "Проф.Димитър Ранев"

Болница МБАЛ Болница МБАЛ Болница МБАЛ
Болница МБАЛ Болница МБАЛ Болница МБАЛ
Болница МБАЛ Болница МБАЛ Болница МБАЛ
Болница МБАЛ

Лечебното заведение за болнична помощ “Проф. Димитър Ранев” ООД – град Пещера е многопрофилна за активно лечение с предмет на дейност: Диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния изискващи оперативни лечения в болнични условия (спешни и планови), рехабилитация, физиотерапия и продължително лечение по следните основни медицински специалности: вътрешни болести, кардиология, педиатрия, ортопедия и травматология, инфекциозни болести, нервни болести, анестезиология и интензивно лечение, физикална и рехабилитационна медицина, образна диагностика, клинично лабораторна и микробиологична диагностика, извършване на консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения.