Отделение по Неврология

Отделение по Нервни болести с ІІ ниво на компетентност  в изпълнение на медицински стандарт по нервни  болести с 16 легла. В отделението са обособени 5 легла за продължително лечение.