Отделение по Физиотерапия и Рехабилитация

Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина с 10 легла с IІ ниво на компетентност  в изпълнение на медицински стандарт по физикална и рехабилитационна медицина.