Отделение по Инфекциозни болести

Отделение по Инфекциозни болести с 10 легла с ІІ ниво на компетентност  в изпълнение на медицински стандарт по инфекциозни  болести