Отделение по Детски болести

Отделение по Педиатрия с 40 легла с ІІ ниво на компетентност  в изпълнение на медицински стандарт по педиатрия. От разкритите в отделението легла 4 легла са обособени за интензивно лечение. В отделението има легла за извършване на дейност по Амбулаторни процедури.