Отделение по Ортопедия и Травматология

Отделение по Ортопедия и травматология с ІІ ниво на компетентност  в изпълнение на медицински стандарт по ортопедия и травматология с 15 легла от които на функционален принцип се регламентират 5 легла за продължително лечение. От разкритите в отделението легла 5 легла са обособени за продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции. В отделението има легла за извършване на дейност по Амбулаторни процедури.

 

Операционен сектор със зала за използване на рентгенова уредба тип С-рамо за графични и скопични изследвания.