Отделение по Вътрешни болести

Отделение по Вътрешни болести с ІІ ниво на компетентност  в изпълнение на медицински стандарт по вътрешни болести с 38 легла от които на функционален принцип се регламентират 5 легла за продължително лечение. От разкритите в отделението легла 4 легла са обособени за интензивно лечение. В отделението има легла за извършване на дейност по Амбулаторни процедури.

 

1. В отделението се осъществява дейност по медицинска специалност кардиология, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по кардиология;

 

2. В отделението се осъществява дейност  и по медицинска специалност пневмология и фтизиатрия, отговаряща на І ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по пневмология и фтизиатрия;