Лаборатория по микробиология

Микробиологична лаборатория - обслужва амбулаторно, диспансерно и стационарно болни. Извършват се микробиологични изследвания за изолиране на етиологичен причинител и чувствителност, доказване на антигени от: фекални проби, рани, гърлен, носен, очен и ушен секрети, храчки, урокултура, хемокултура, ликвор. Лабораторията е осигурена с условия, съоръжения, апаратура, пособия и консумативи гарантиращи добра практика и безопасна среда. Включена е в българската национална система за контрол на качеството – цикъл „Микробиология” и притежава сертификат.
Видове изследвания извършвани в МБЛ:
Изследване на назофарингиален секрет, гърлен и храчка:
- Директен микроскопски препарат
- Посявка (аеробна)
- Изследване на стрептококи, стафилококи, сем. Ентеробактериацее, кандида и др.
Микробиологично изследване на урина:
- Аеробна посявка
- Изследване за Ентеробактерия, стафилококи, стрептококи, ентерококи, кандида и др.
Микробиологично изследване на материали от гениталният тракт ( генитален, цервикален, уретрален):
- С микроскопски препарат – гонококи, Г.вагиналис, анаероби, трихомонас)
- Посявка
- Изследване за Кандида, стафилококи, стрептококи, ентерококи, ентеробактериацее
Микробиологично изследване на раневи секрети:
- Директен микроскопски препарат
- Посявка (аеробна)
- Изследване за: стафилококус ауреус, стрептококи, Ентеробактериацее.
- Микробиологично изследване на кръв (хемокултура)
Микробиологично изследване на ликвор
Микробиологично изследване на фецес
Идентификация на гъбички с медицинско значение, причинители на кожно-лигавични и системни инфекции на базата на тяхната микроскопска морфология и биохимична идентификация, определяне на антимикробна чувствителност.
Определяне на антимикробна чувствителнист на бързо растящи микроорганизми към антибиотици и химиотерапевтици по дисково-дифузионнен метод.
Ръководи се от лекар със специалност "Микробиология".