Клинична лаборатория

МБАЛ Проф. Димитър Ранев ООД разполага с модерна клинична лаборатория, в която се извършва широка гама изследвания с високотехнологични анализатори: хематологични, хемостазиологични, клинико-химични, уринен анализ, кръвно-газов анализ, електролити и други.
Клинико - лабораторните резултати дават възможност да се поставят ранна диагноза, да се оценява ефекта от лечението и степента на възстановяване на здравето.
Лабораторията работи с НЗОК, с частни здравноосигурителни фондове, корпоративни клиенти в рамките на профилактичната програма на болницата и с пациенти от платен прием.
Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за вътрешноболнична хигиена.

Лабораторията се ръководи от лекар със специалност "Клинична лаборатория".