Образна диагностика

Отделение по образна диагностика с първо ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по образна диагностика

В отделението по Образна диагностика се извършват следните групи изследвания:
1.Компютърна аксиална томография ( скенер) на :
- глава
- гръден кош
- коремни органи
- прешлени ( на отделни сегменти ) - шийни, торакални, лумбални

2.Ултразвукова диагностика ( ехография ) на :
- коремни органи - черен дроб, бъбреци, жлъчен мехур, слезка


3.Конвенционални ренгенографии на :
- череп в различни центражи
- бял дроб и гръден кош
- прешлени - шийни, торакални, ломбални
- таз
- всички кости на крайници и стави


4.Контрастни рентгенови изследвания на :
- хранопровод, стомах, тънки и дебели черва


5.Мамографии на млечна жлеза в различни проекции.


Отделението по Образна диагностика разполага с дигитална система за обработка на рентгенографските образи, чрез която се постига максимално качество на рентгенографиите при минимално лъчево натоварване на пациентите.
Системата позволява образите на рентгеновите изследвания да се запишат на CD и да се разглеждат на компютър, както и изпращането им чрез интернет до клиники и болници извън страната.